Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 15.11.2013

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 15.11.2013

Z Á P I S N I C A 5-2013 (19-2010-2014),15.11.2013

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci