Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 15.6.2012

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 15.6.2012

Zápisnica  2/2012(9/2010-2014), 15.6.2012;  Zápisnica 2/2012(9/2010-2014), 15.6.2012.pdf

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci