Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 16.12.2011

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 16.12.2011

Zápisnica 1/2012 (8/2010-2014), 16.3.2012Zápisnica 1/2012 (8/2010-2014), 16.3.2012. pdf

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci