Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 16.3.2012

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 16.3.2012

Zápisnica  1/2012 (8/2010-2014), 16.3.2012;  Zápisnica 1/2012 (8/2010-2014), 16.3.2012.pdf

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci