Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 17.7.2013

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 17.7.2013

Zápisnica 3/2013 (17/2010-2014), 17.7.2013

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci