Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 17.8.2012

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 17.8.2012

Zápisnica 3/2012(10/2010-2014),  17.8.2012 ;  Zápisnica 3/2012(10/2010-2014), 17.8.2012.pdf

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci