Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 19.9.2013

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 19.9.2013

Zápisnica  5/2012(12/2010-2014), 19.9.2012 ;  Zápisnica 5/2012(12/2010-2014), 19.9.2012.pdf

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci