Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 23.11.2012

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 23.11.2012

Zápisnica 6/2012(13/2010-2014), 23.11.2012 ;  Zápisnica 6/2012(13/2010-2014), 23.11.2012.pdf

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci