Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 23.9.2011

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 23.9.2011

Zápisnica 5/2011 (6/2010-2014), 23.9.2011;  Zápisnica 5/2011 (6/2010-2014), 23.9.2011. pdf

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci