Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 25.3.2011

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 25.3.2011

Zápisnica  3/2011(4/2010-2014), 25.3.2011;  Zápisnica 3-2011(4-2010-2014), 25.3.2011.pdf

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci