Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 27.8.2012

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 27.8.2012

Zápisnica 4/2012 (11/2010-2014), 27.8.2012 ; Zápisnica 4/2012 (11/2010-2014), 27.8.2012. pdf

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci