Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 7.3.2014

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 7.3.2014

Zápisnica 1-2014 (21-2010-2014), 7.3.2014

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci