Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 8.3.2011

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 8.3.2011

 Zápisnica 2/2011(3/2010-2014),  8.3.2011;  Zápisnica 2/2011(3/2010-2014), 8.3.2011. pdf

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci