Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného 14.12.2012

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného 14.12.2012

Zápisnica  7/2012 (14/2010-2014), 14.12.2012;  Zápisnica 7/2012 (14-2010-2014), 14.12.2012.pdf

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci