Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch zo dňa 10.10.2014

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch zo dňa 10.10.2014

Zápisnica 4-2014 (24-2010-2014), 10.10.2014

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci