Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch zo dňa 24.10.2014

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch zo dňa 24.10.2014

Zápisnica 5-2014 (25-2010-2014) 24.10.2014

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci