Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch zo dňa 8.8.2014

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch zo dňa 8.8.2014

Zápisnica 3-2014 (23-2010-2014),8.8.2014

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci