Zverejnenie zákazky na obstaranie prác

Zverejnenie zákazky na obstaranie prác

V súlade s § ods.9 zákona  č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňujeme informáciu o zadaní zákazky  “Oprava miestnych komunikácii Hrnčiarske Zalužany 2013″ (v prílohe).

Informácia o zadaní zákazky – oprava ciest

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci