Informácia o niektorých povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, adresovaná predovšetkým vlastníkom a užívateľom poľnohospodárskych pozemkov.

Informácia o niektorých povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, adresovaná predovšetkým vlastníkom a užívateľom poľnohospodárskych pozemkov.

Informácia o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona o ochrane prírody pre poľnohospodárov

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci