Oznamy

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – výrub stromu

Zverejnenie   Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania. Spisová značka konania Dátum zverejnenia Lehota […]

čítaj viac

Kompostáreň otvorená

Vážení občania,                             oznamujeme Vám, že projekt vybudovania kompostárne v obci bol úspešne dokončený. V rámci neho bol vybudovaný stavebný objekt kompostárne (nachádza sa na konci ulice Cintorínskej), ako aj zaobstarané technologické vybavenie (traktor, štiepkovač, prekopávač kompostu). Kompostáreň je skolaudovaná, ako aj […]

čítaj viac

Prajeme všetkým obyvateľom Hrnčiarskych Zalužian:

čítaj viac

Zverejnenie dokumentov schválených na zasadnutí OZ, ktoré sa konalo dňa 10.12.2021

Poplatky na r. 2022 – schválené Rozpočet na rok 2020 – schválený NUS 2030 Hrnčiarske Zalužany schválená OZ VZN č.022021 o miestnych daniach a poplatku za KO na rok 2022 – schválené PHSR 2015-2023 Hrnčiarske Zalužany – schválený – aktualizácia v r.2021

čítaj viac

Smútočný oznam – pán ERNEST LIPTAY

Smútočný oznam – ERNEST LIPTAY Vážení občania,                 s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 8.12.2021, vo veku 69 rokov, nás navždy opustil                                             pán  ERNEST LIPTAY. Posledná […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci