Oznamy

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 11.12.2020, o 16.30 hodine.

Oznam o konaní OZ 11.12.2020  OZNÁMENIE           Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov,    z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                                 na deň 11.12.2020 /piatok/, o 16.30. hod. Miesto zasadnutia: z dôvodu nutnosti dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení súvisiacich s koronavírusom  sa bude […]

čítaj viac

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: “Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Cintorínska

Stavebné povolenie kanalizácia ul. Cintorínska

čítaj viac

Zverejnenie dokumentov – VZN 02/2020, návrh rozpočtu na rok 2021

návrh VZN č.022020 o miestnych daniach a poplatku za KO na rok 2021 navrh_rozpoctu_na_rok_2021 Na najbližšom zasadnutí OZ budú schvaľované priložené dokumenty.

čítaj viac

Smútočný oznam – pán Peter Koreník

smútočný oznam – pán Peter Koreník Vážení občania,                   s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 24.11.2020, vo veku 65 rokov, nás navždy opustil                                           pán    PETER KORENÍK. Posledná rozlúčka so zosnulým […]

čítaj viac

Smútočný oznam – pani ANNA SÝKOROVÁ

smútočný oznam -pani Anna Sýkorová Vážení občania,                                                 s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 23.11.2020, vo veku 86 rokov, nás navždy opustila                             […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci