Informácia o zadaní zákazky na projekt:Vypracovanie žiadosti o NFP na projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy  Hrnčiarske Zalužany.

Informácia o zadaní zákazky na projekt:Vypracovanie žiadosti o NFP na projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy  Hrnčiarske Zalužany.

Informácia o zadaní zákazky- Vypracovanie žiadosti o NFP- MŠ-Zníženie energetickej náročnosti budovy

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci