Informácia o zadaní zákazky: Realizácia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby k predmetu zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Hrnčiarske Zalužany.

Informácia o zadaní zákazky: Realizácia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby k predmetu zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Hrnčiarske Zalužany.

Informácia o zadaní zákazky- Realizácia verejného obstarávania MŠ-Zníženie energetickej náročnosti budovy

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci