Najbližšie sa bude testovať v našej obci v sobotu 20.2.2021, od 7.00 do 17.00 hod.

Najbližšie sa bude testovať v našej obci v sobotu 20.2.2021, od 7.00 do 17.00 hod.

Oznam pre občanov k testovaniu COVID-19 v obci Hrnčiarske Zalužany dňa 20.2.2021 Vážení občania,

dňa 20.2.2021 bude prebiehať v obci Hrnčiarske Zalužany  ďalšie skríningové   testovanie na vírus Covid -19. Testovanie sa bude vykonávať v čase od 7,00 hod.  – do 17,00 hod. v miestnosti bývalého espressa v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch.

Aby sme predišli čakaniu občanov na testovanie v dlhých radoch, opäť sme rozdelili  čas testovania do časových intervalov podľa čísel domov. Prosíme občanov, aby dodržali čas určený pre ich rodinný dom. Ak sa však občan nemôže z akéhokoľvek dôvodu dostaviť na odber v určenom čase – bude otestovaný v inom čase, keď sa dostaví do odberového miesta, najlepšie v čase keď tam nebude veľa čakajúcich. Na facebooku budeme vysielať prenos  na rad čakajúcich.

 Odporúčaný čas testovania pre jednotlivé rodinné domy: Testovanie v obci Hrnčiarske Zalužany dňa 20.2.2021 (sobota)

Dátum  Čas testovania Rodinné domy od-do
Sobota 20.2.2021 7.00  – 8.00 *0 –  21
Sobota 20.2.2021 8.00 –  9.00  22 – 58
Sobota 20.2.2021 9.00 –  10.00  59 – 123
Sobota 20.2.2021 10.00 – 11.00 124 – 177
Sobota 20.2.2021 11.00 – 11.45 178 – 218
12.00 – 13.00 Obedňajšia prestávka
Sobota 20.2.2021 13.00 – 14.00 219 – 256
Sobota 20.2.2021 14.00 – 15.00 257 – 316
Sobota 20.2.2021 15.00 – 16.00 317 –  348
Sobota 20.2.2021 16.00 – 17.00 349 – 386

 *0 –  sú obyvatelia prihlásení na adrese Hrnčiarske Zalužany bez súpisného čísla.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci