Návrh VZN č.1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie.

Návrh VZN č.1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie.

Návrh VZN 01-2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci