Návrhy dokumentov, ktoré budú schvaľované na najbližšom zasadnutí OZ – zverejnenie (v prílohe)

Návrhy dokumentov, ktoré budú schvaľované na najbližšom zasadnutí OZ – zverejnenie (v prílohe)

Návrh VZN 1-2016 – nakladanie s odpadmi ;                                                                                                                                                                                                                                                                           Záverečný účet obce za rok 2015 – návrh

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci