Oznam k testovaniu na vírus COVID-19 v obci Hrnčiarske Zalužany

Oznam k testovaniu na vírus COVID-19 v obci Hrnčiarske Zalužany

 Oznam pre občanov k testovaniu COVID-19 v obci Hrnčiarske Zalužany v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020

 

Vážení občania,

     v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020 bude prebiehať 1.etapa plošného testovania na vírus Covid-19. V dňoch 7.11.2020 a 8.11.2020 bude prebiehať  2.etapa plošného testovania na vírus Covid-19. Testovanie sa bude vykonávať v uvedených dňoch v čase od 7,00 hod.  – do 21,30 hod. V obci Hrnčiarske Zalužany sa testovanie bude robiť v priestoroch pri obecnom  úrade.

Testovania by sa mali zúčastniť občania vo veku od 10 do 65 rokov veku. Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili občania starší ako 65 rokov, ak sa pohybujú v domácom prostredí. V prípade, že sa občania nad 65 rokov nebudú zdržiavať v domácom mali by sa tiež prísť otestovať. Otestovať sa nemusia občania so zdravotnými obmedzeniami – respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a podobne.

Samotné testovanie bude prebiehať tak, že občan sa dostaví na miesto testovania, kde sa spracúvajú administratívne úkony. Vydezinfikuje si ruky, následne vykoná  preukázanie sa občianskym preukazom alebo kartičkou poistenca. Po registrácii, bude občanovi pridelené identifikačné číslo a vreckovka. Potom si občan  vyfúka nos, odkašle a zahodí vreckovku do odpadového koša. Potom prichádza k zdravotníkovi a odovzdá mu pridelené identifikačné číslo. Zdravotník následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa. Potom občan čaká na výsledok vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore 15 až 30 minút. Po vyhodnotení testu privolá zdravotník občana podľa prideleného identifikačného čísla. Následne zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu a odovzdá ho občanovi v zalepenej obálke, s inštrukciami v prípade negatívneho alebo pozitívneho výsledku. Následne si občan vydezinfikuje ruky a odchádza z odberného miesta. Celý priebeh testovania bude prebiehať tak, aby sa otestovaní nestretli s osobami, ktoré neboli testované.

Prosíme občanov, aby pri čakaní na testovanie dali prednosť starším občanom a tehotným ženám.

Aby sme predišli čakaniu občanov na testovanie v dlhých radoch rozdelili sme čas testovania do časových intervalov podľa čísel domov. Prosíme občanov, aby dodržali čas určený pre ich rodinný dom. Ak sa však občan nevie z akéhokoľvek dôvodu dostaviť na odber v určenom čase – bude otestovaný v inom čase keď sa dostaví do odberného miesta. Občania z inej obce, ktorí sa v čase testovania nachádzajú v našej obci sa môžu nechať otestovať v našom odbernom mieste.

Čas testovania pre jednotlivé rodinné domy je nasledovný :

                  Testovanie v obci Hrnčiarske Zalužany dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020

Dátum  Čas testovania Rodinné domy  s.č. od-do
Sobota 31.10.2020 7.00 –  8.00

 *0  –  5

Sobota 31.10.2020 8.00 –  9.00 6  – 21
Sobota 31.10.2020 9.00 – 10.00 22  –  38
Sobota 31.10.2020 10.00 – 11.00 39  –  58
Sobota 31.10.2020 12.00 – 13.00 59  –  77
Sobota 31.10.2020 13.00 – 14.00 78  –  102
Sobota 31.10.2020 14.00 – 15.00 103  –  145
Sobota 31.10.2020 15.00 – 16.00 146  –  160
Sobota 31.10.2020 17.00 – 18.00 161  –  180
Sobota 31.10.2020 18.00 – 19.00 181  –  205
Sobota 31.10.2020 19.00 – 20.00 206  – 218
Sobota 31.10.2020 20.00 – 21.30 219
     
Nedeľa 1.11.2020 7.00 –  8.00 220
Nedeľa 1.11.2020 8.00 –  9.00 221  –  255
Nedeľa 1.11.2020 9.00 – 10.00 256  –  278 
Nedeľa 1.11.2020 10.00 – 11.00 279  –  296
Nedeľa 1.11.2020 12.00 – 13.00 297  –  314
Nedeľa 1.11.2020 13.00 – 14.00 315  –  324
Nedeľa 1.11.2020 14.00 – 15.00 325  – 337
Nedeľa 1.11.2020 15.00 – 16.00 338  –  355
Nedeľa 1.11.2020 17.00 – 18.00 356  –  368
Nedeľa 1.11.2020 18.00 – 19.00 369  –  376
Nedeľa 1.11.2020 19.00 – 21.30 377  –  386

 Prestávka od 11,00 – do 12,00 hodiny. Prestávka od 16,00 – do 17,00 hodiny. *0 –  sú obyvatelia prihlásení na adrese Hrnčiarske Zalužany bez súpisného čísla.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci