Oznámenie o počte volebných obvodov, o počte poslancov, ktorý sa v nich volí a o rozsahu výkonu funkcie starostu pre volebné obdobie 2014-2018

Oznámenie o počte volebných obvodov, o počte poslancov, ktorý sa v nich volí a o rozsahu výkonu funkcie starostu pre volebné obdobie 2014-2018

Obec Hrnčiarske Zalužany v zmysle § 9 ods. 3 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy určuje pre obec Hrnčiarske Zalužany jeden volebný obvod. Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch na základe ustanovení § 9 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov: Uznesením č. 3/2014 / D/1 – určuje v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre celé volebné obdobie 2014 – 2018   7 poslancov obecného zastupiteľstva. Uznesením č. 3/2014/ B/2 – schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce Hrnčiarske Zalužany na celé funkčné obdobie 2014 – 2018 v rozsahu 1. t.z. v plnom rozsahu.

Oznámenie o počte poslancov

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci