Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou – RS NET

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou – RS NET

RSNET s.r.o RS-dodatočné povolenie- začatie konania

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci