Schválené dokumenty – zverejnenie

Schválené dokumenty – zverejnenie

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch boli schválené nasledovné dokumenty:

– VZN č.3/2015

–  VZN č.4/2015

– VZN č.5/2015

– Rozpočet obce na rok 2016

– Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2021.

Uvedené dokumenty sú zverejnené v prílohe tohoto oznamu.

VZN_ dane_ 2016_schválené; VZN_c_4_2015_ umiestnovanie_ volebnych_ plagatov_schválenéVZN_5_2015_ zápis_ZSRozpočet na rok 2016 – schválený; PHSR 2015-2021 Hrnčiarske Zalužany schválené;

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci