Váš názor je dôležitý – vyjadrite ho v dotazníku MAS MALOHONT

Váš názor je dôležitý – vyjadrite ho v dotazníku MAS MALOHONT

 

Vážení občania,

                          Obec Hrnčiarske Zalužany, v ktorej žijete alebo pôsobíte, patrí do územia pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, ktorá sa snaží podporovať projekty a realizovať aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju nášho regiónu a k zlepšovaniu životných podmienok jeho obyvateľov.

Z uvedeného dôvodu sa obraciame na Vás so záujmom „vypočuť si” Váš názor prostredníctvom vyplnenia dotazníka, ktorý je určený pre každú domácnosť vo všetkých 43 obciach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT vrátane Vašej obce.

Vaše názory pomôžu pracovníkom a členom Miestnej akčnej skupiny MALOHONT pri plánovaní projektov a aktivít potrebných pre rozvoj Vašej obce a regiónu v najbližších 7 rokoch, ako aj pri získaní podpory na ich realizáciu. Váš názor je dôležitý a jednou z možností, ako sa zapojiť do rozhodovania o rozvoji obce a regiónu, je vyplnenie tohto dotazníka.

Dotazník je anonymný, preto neuvádzajte nikde svoje meno, iba ak by ste si to veľmi želali. Odpovede vpíšte do buniek alebo si vyberte z ponúkaných možností.

Ak ho vyplníte, nemusíte ho už odovzdávať v papierovej podobe. V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na mailovej adrese: mirkakubka@malohont.sk. Vopred ďakujeme za spoluprácu.

Dotazník môžete vyplniť najneskôr do 31.07.2015.

 

http://www.malohont.sk/clanok.php?id=360

 

 

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci