Zadanie zákazky na obstaranie tovaru: zemný plyn – zverejnenie

Zadanie zákazky na obstaranie tovaru: zemný plyn – zverejnenie

V súlade s § ods.9 zákona  č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňujeme informáciu o zadaní zákazky  ”Dodávka zemného plynu  Hrnčiarske Zalužany 2015″ (v prílohe). Informácia o zadaní zákazky – dodávka plynu na rok 2015

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci