Zber elektroodpadu sa uskutoční v stredu 21.3.2018

Zber elektroodpadu sa uskutoční v stredu 21.3.2018

Vážení občania, obec organizuje  dňa  21.3.2017  (streda)  zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, počítače, fény televízory, vysávače……) . V prípade, že potrebujete  zlikvidovať takýto odpad, žiadame Vás, aby ste ho v uvedený deň  vyložili pred bránu Vášho rodinného domu do 7.00 hod.  Pracovníci obce zabezpečia jeho odvoz na zberné miesto.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci