Zverejnenie schválených dokumentov

Zverejnenie schválených dokumentov

Dňa 14.12.2012 zasadalo Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch. Na tomto zasadnutí boli o.i. schválené nasledovné dokumenty:VZN 03/2012 k miestnym daniam na rok 2013, rozpočet obce na rok 2013, programový rozpočet obce na roky 2013-2015, vnútorný predpis upravujúci postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.   Predmetné dokumenty sú v prílohe tohoto oznamu. Ďalej  boli schválené aj ostatné poplatky obce (viď prehľad sadzieb daní a poplatkov 2013).

VZN – miestne dane na rok 2013 – schválené;

Príjová časť rozpočtu r.2013 – schválená;

Výdavková časť rozpočtu r. 2013 – schválená;

Programový rozpočet 2013-2015 – schválený;

Prehľad sadzieb daní a poplatkov 2013

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci