Zmluva o dielo č. 1/2018 – Realizácia projektu “Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OÚ v obci Hrnčiarske Zalužany”

Zmluva o dielo č. 1/2018 – Realizácia projektu “Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OÚ v obci Hrnčiarske Zalužany”

Číslo zmluvy: 2018/03-02; ZoD 1/2018

Zmluvná strana: STAVTECH BB, s.r.o.

Nazov zmluvy: Zmluva o dielo

Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo „ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OÚ V OBCI HRNČIARSKE ZALUŽANY”, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.

Cena vrátane DPH: 173506,80€

Dátum účinnosti zmluvy: 6.3.2018

Dátum ukončenia zmluvy:

Zmluva vo formate pdf: odkaz tu

Späť

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci