Zmluva o dielo č.3/2018 – „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy Hrnčiarske Zalužany”

Zmluva o dielo č.3/2018 – „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy Hrnčiarske Zalužany”

Číslo zmluvy: 2018/04-02;ZoD 3/2018

Zmluvná strana: STAVTECH BB s.r.o. Banská Bystrica

Nazov zmluvy: Zmluva o dielo

Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy Hrnčiarske Zalužany”

Cena vrátane DPH: 172 614,44€

Dátum účinnosti zmluvy: 10.4.2018

Dátum ukončenia zmluvy:

Zmluva vo formate pdf: odkaz tu

Späť

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci