Zmluva o municipálnom úvere (preklenovací úver do úhrady z eurofondov)

Zmluva o municipálnom úvere (preklenovací úver do úhrady z eurofondov)

Číslo zmluvy: 2018/10-01; 100/02/18; ZoÚv.1/2018

Zmluvná strana: Prima banka Slovensko, a.s.

Nazov zmluvy: Zmluva o municipálnom úvere

Predmet: Termínovaný úver na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku projektu "Rekonštrucia MK - Hrnčiarske Zalužany" podporeného z fondov EÚ a ŠR SR.

Cena vrátane DPH: Výška:99.183,01; úroková sadzba:12M EURIBOR + 1 %, poplatok: 0,25%.

Dátum účinnosti zmluvy: 11.10.2018

Dátum ukončenia zmluvy: do 8.10.2019

Zmluva vo formate pdf: odkaz tu

Späť

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci