Oznamy

Smútočný oznam pán Jozef Babarík

  S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa 14.10.2013, nás vo veku  58 rokov  navždy opustil  pán JOZEF BABARÍK. Posledná rozlúčka so zosnulým bude  v piatok  18.10.2013, o 14:00 hodine, v rímsko-katolíckom kostole v Hrnčiarskych Zalužanoch. Smútočný obrad bude pokračovať v miestnom dome smútku. Česť jeho pamiatke!           Smútočný oznam – pán Jozef Babarík

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.9.2013 je zverejnená v časti SAMOSPRÁVA

čítaj viac

VAKCINÁCIA A ČIPOVANIE PSOV, FRETIEK A MAČIEK

Súkromný veterinárny lekár MVDr. Martin Sýkora oznamuje občanom, že dňa 21.9.2013 (SOBOTA), od 10.00 hod. do 12.00 hod. bude vykonávať vakcinovanie a čipovanie psov, fretiek a mačiek.   Ceny týchto služieb sú nasledovné: vakcinácia proti besnote – 5 EUR, čipovanie – 10 EUR Zároveň upozorňujeme občanov, že čipovanie psov, mačiek a fretiek je podľa zákona […]

čítaj viac

Zverejnenie schválených VZN

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konanom dňa 13.9.2013 schválilo nasledovné dokumenty: – Zmena časti VZN: o3/2012, – VZN č.01/2013 o chove a držaní psov na území obce Hrnčiarske Zalužany. Predmetné schválené dokumenty sú v prílohe tohoto oznamu. Zmena VZN 03-2012 – schválená VZN – chov a držanie psov 01-2013 schválené

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 13.9.2013, o 17.45 hod.

VEC: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch – zvolanie Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutieObecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 13.09.2013, o 17.45 hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa. […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci