Oznamy

Smútočný oznam – pán ONDREJ BAKŠA

smútočný oznam – pán Ondrej Bakša Vážení občania,                           s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 26.6.2020, vo veku 78 rokov, nás navždy opustil                                             […]

čítaj viac

Pozvánka na valné zhromaždenie – Združená lesná spoločnosť – Pozemkové spoločenstvo Hrnčiarske Zalužany, 25. júla 2020 o 10.00 hod v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch.

Združená lesná spoločnosť 2019 pozvánka Združená lesná spoločnost LIST Prílohy k VZ pre členov

čítaj viac

Výkup papiera, jedlého oleja a tukov sa v našej obci uskutoční dňa 20.6.2020, od 9.00 hodiny (spoločnosť Brantner). V prípade záujmu kontaktujte 0904645645

Výkup papiera 20.6.2020 VÝKUP PAPIERA  Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný!   5 kg = toaletný papier 1 rolka 1 kg = hygienické vreckovky 1ks 10 kg = papierové utierky 1ks  VÝKUP JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV         Rozširujeme zber separovaného odpadu aj o zber a výkup použitých  […]

čítaj viac

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HRNČIARSKE ZALUŽANY č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie.

VZN 1-2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska – schválené

čítaj viac

Verejná vyhláška: STAVEBNÉ POVOLENIE – Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany

Stavebné povolenie – amfiteáter v parku

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci