Oznamy

Oznámenie o začatí územného konania obec Hrnč.Zalužany splašková kanalizácia, ul. Družstevná

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 29.9.2017, o 17.30 hodine

Pozvánka na OZ 29.9.2017.       Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),   na deň 29.9.2017 /piatok/, o 17:30 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu: Otvorenie zasadnutia. Zistenie […]

čítaj viac

Zber elektroodpadu sa uskutoční v stredu 20.9.2017

Vážení občania, obec organizuje  dňa  20.9.2017  (streda)  zber elektroodpadu   (chladničky, mrazničky, počítače, fény televízory, vysávače……) . V prípade, že potrebujete  zlikvidovať takýto odpad, žiadame Vás, aby ste ho v uvedený deň  vyložili pred bránu Vášho rodinného domu do 7.00 hod.  Pracovníci obce zabezpečia jeho odvoz na zberné miesto.

čítaj viac

Fotografie z Hrnčiarskych slávností 2017 sú zverejnené na FB obce https://www.facebook.com/hrnciarske.zaluzany

https://www.facebook.com/hrnciarske.zaluzany

čítaj viac

Vyhlásenie výberového konania: terénny pracovník

Oznámenie o výberovom konaní terénny pracovník   Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ Obec Hrnčiarske Zalužany, Hrnčiarske Zalužany 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany  vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci