Oznamy

Dodatok č. 1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany

Dodatok č.1 k VZN č.1-2016 o odpadoch – schválený

čítaj viac

Nenadbe zabúdati – pozvánka

OZ Kúria Hrnčiarska Ves, organizuje dňa 15.10.2017 o 14.00 hodine, v spoločenskej miestnosti OcÚ Hrnčiarska Ves, stretnutie priaznivcov a milovníkov NÁREČIA SUCHÁNSKEJ DOLINY. Účinkovať budú vybraní (jazykovo-nárečovo zdatní) občania obcí Hrnčiarske Zalužany,  Sušany, Pondelok a  Veľká Suchá. Organizátori Vás srdečne pozývajú na toto, určite zaujímavé podujatie. Nenadbe zabúdati

čítaj viac

Smútočný oznam pani – Mária Babaríková

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa  9.10.2017, vo veku  79 rokov, nás   navždy opustila                                                                                        […]

čítaj viac

Oznámenie o začatí územného konania obec Hrnč.Zalužany splašková kanalizácia, ul. Družstevná

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 29.9.2017, o 17.30 hodine

Pozvánka na OZ 29.9.2017.       Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),   na deň 29.9.2017 /piatok/, o 17:30 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu: Otvorenie zasadnutia. Zistenie […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci