Oznamy

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub stromov B.Nociar

Zverejnenie Nociar výrub stromov Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov          Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody […]

čítaj viac

Smútočný oznam – pán Ján Magic

smútočný oznam – pán Ján Magic S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa 22.10.2018, vo veku 82 rokov, nás   navždy opustil                                                                          […]

čítaj viac

Smútočný oznam – pani Mária Koreníková

smútočný oznam – pani Mária Koreníková S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa  22.10.2018, vo veku  86 rokov, nás   navždy opustila                                                                                […]

čítaj viac

FS HRNČIARIK – nábor členov

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie OZ v H.Zalužanoch sa uskutoční dňa 12.10.2018, o 17.30 hodine

Pozvánka na OZ 12.10.2018 Hrnčiarske Zalužany 5.10.2018           Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),                                na deň 12.10.2018 /piatok/, o 17:30 hod.     Zasadnutie OZ sa bude konať […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci