Zmluvy 2012

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
25/2012 Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Zmluva o poskytnutí dotácie - r.2012 Viac
15/2012 Základná organizácia Únia žien Slovenska, Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie na r.2012 - ZO Únia žien Slovenska, Hrnčiarske Zalužany Viac
04/2011 dodatok č.1 STAVTECH Banská Bystrica, s.r.o. Zmluva o dielo Viac
30/2012 Ing.Oľga Cilíková, Banská Bystrica Zmluva o audite účtovnej závierky Viac
9/2012 Ing.Oľga Cilíková, Banská Bystrica Zmluva o audite účtovnej závierky Viac
č.ZoVPB -100201/LC/02/2012 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina Zmluva o výpožičke podperných bodov Viac
26/2012 Slovak Telekom. a.s., Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Viac
22/2012 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny Viac
Ján Botto, Banská Bystrica Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Viac
20/2012 Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica Zmluva č.421/2012/ODDRHA o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012 Viac
2-21/2012 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava - Darca Darovacia zmluva Viac
19/2012 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Sušany Zmluva o bezplatnom prenájme majetku Obce Hrnčiarske Zalužany Viac
21/2012 Metodicko - Pedagogické centrum Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu Viac
21/2012 Štátny pedagogický ústav, Bratislava - Darca Darovacia zmluva Viac
8/2012 Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava Dodatok č.2/2012 k Zmluve č.1720/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu - Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky Viac
16/2012 TJ Slovan, Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie na r.2012 - TJ Slovan, Hrnčiarske Zalužany Viac
14/2012 Jednota dôchodcov Zmluva o poskytnutí dotácie na r.2012 - Jednota dôchodcov Viac
13/2012 ŠK Slovan, Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie na r.2012 - ŠK Slovan, Hrnčiarske Zalužany Viac
18/2012 Ing.Monika Tokajová - MonAteliér Mandátna zmluva Viac
17/2012 Ladislav Matheides, Rimavská Sobota Zmluva o poskytnutí služieb Viac
1 2

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci