Zmluvy 2020

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
2020/04-01; ZoPD DPO 1420595 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie Viac
2020/03-02; ZoD 2/2020 KAROL KOVÁCS s.r.o. Rimavská Sobota Zmluva o dielo Viac
2020/03-01; ZoD 1/2020 Veríme v Zábavu s.r.o. Zmluva o dielo Viac
2020/02-07; dodatok č.9, k zmluve č.8/2011 Združená lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Hrnčiarske Zalužany Dodatok k zmluve onájme nebytových priestorov Viac
2020/02-06; dodatok č.9 k zmluve č.9/2011 Slovenský poľovnícky zväz, PZ DUKLA Hrnčiarske Zalužany Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Viac
2020/02-05; ZoPFD 2/2020 Šachový klub Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2020 Viac
2020/02-04; ZoPFD 1/2020 TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA "SLOVAN" Hrnčiarske Zalužany Zmluva io poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2020 Viac
2020/02-02; Dod. č.9 k zml. č.3/2011 MUDr.Marcela Nývltová Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Viac
2020/02-03; dod.č.9 k zml. č.5/2011 TEN PRAKTIK s.r.o. Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Viac
2020/02-01; OPKZP-PO1-SC111-2017-32/24 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Viac
2020/01-01; N20200127003 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci