Zmluvy 2020

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
ZoOSOVVK č.21/2020; 2020/09-04 Ján Malatinec ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
ZoOSOVVK č.18/2020; 2020/09-03 Július Bukovský ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
ZoOSOV VK č. 17/2020; 2020/09-02 Milan Bukovský ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
ZoOSOVVK č.19/2020; 2020/09-01 Ján Marek ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
KZ 3/2020 (P); 2020/08-01 PaedDr. Ivana Markotánová Kúpna zmluva Viac
ZoOSOVVK č.16/2020; 2020/08-01 Ing. Jana Juraštíková ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
ZoOSOVVK č.14/2020; 2020/07-10 Marián Chovanec ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
ZoOSOVVK č.11/2020; 2020/07-09 Peter Munkáči ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
ZoOSOVVK č.10/2020; 2020/07-08 Peter Šustek ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
ZoOSOVVK č.08/2020; 2020/07-07 Mgr. Milan Brezovický ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/24/207 MŽP SR Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke Viac
ZoOSOVVK č.15/2020; 2020/07-06 Ján Parobek ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
ZoOSOVVK č.13/2020; 2020/07-05 Jozef Račák ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
ZoOSOVVK č.12/2020; 2020/07-04 Ondrej Bolha ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Viac
ZoOVOVVK 09/2020; 2020/07-03 Ján Vargic ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
ZoOVOVVK č.07/2020; 2020/07-02 Pavel Obročník ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2020/07-01; ZoPFD č.6/2020 Hrnčiarka Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2020 Viac
ZoOSOVVK 02/2020; 2020/06-04 Stanislava Markotánová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
ZoPFD č.6/2020/ 2020/06-03 Základná organizácia Únia žien Slovenska Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2020 v roku 2020 Viac
ZoPFD č.4/2020/ 2020/06-02 Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2020 v roku 2020 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie Viac
1 23

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci