Zmluvy 2014

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
15/2014 Prima banka Slovensko, a.s. Municipálny úver-Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere Viac
13/2014 Nadácia Pontis, Bratislava Zmluva o nefinančnom dare Viac
11/2014 Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Viac
09/2006 - dodatok č.2 EKOSTAVBA s.r.o. Lučenec Splašková kanalizácia v obci Hrnčiarske Zalužany Viac
10/2014 Súbor Hrnčiarka Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie - r.2014 Viac
12/2014 Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava Zmluva o účasti na projekte č. 20732/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Viac
9/2014 M.Málik, M. Balážová Kúpna zmluva Viac
8/2014 Jednota dôchodcov, Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie - r.2014 Viac
7/2014 Ing. Jozef Nosáľ, NCRC Zmluva o poskytovaní služieb Viac
6/2014 Základná organizácia Únia žien Slovenska, Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie - r.2014 Viac
5/2014 COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo Kúpna zmluva Viac
4/2014 RSNET, s.r.o. Rimavská Sobota Zmluva o nájme Viac
7/2011 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica Dodatok č. 3 k ZMLUVE č. 7/2011 o nájme nebytových priestorov Viac
3/2014 Ekronn s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o poskytnutí služby č. 421/36 Viac
2/2014 TJ Slovan, Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie - r.2014 Viac
1/2014 ŠK Slovan, Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie - r.2014 Viac
4/2011 - Dodatok č. 3 Silvia Gáliková - AMG, Hrnčiarske Zalužany Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov Viac
1/2011 - Dodatok č.3 Peter Markotán - RTM, Hrnčiarske Zalužany Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov Viac
2/2011 CBA Slovakia, s.r.o., Lučenec Dodatok č. 3 k ZMLUVE č. 2/2011 o nájme nebytových priestorov Viac
9/2011 Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie Dodatok č. 3 k ZMLUVE č. 9/2011 o nájme nebytových priestorov Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci