Oznamy

Verejná obchodná súťaž na prenájom pôdy vo vlastníctve obce – zverejnenie

Verejná obchodná súťaž na na prenájom pôdy vo vlastníctve obce Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch na svojom zasadnutí konanom dňa 24.4.2015, v súlade so zákonom č.138/1991 Z.z. o majetku obci a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hrnčiarske Zalužany (č.01/2012), schválilo (uznesenie 02/2015, bod B/20) vypísanie verejnej obchodnej súťaže formou ponukového […]

čítaj viac

Medzinárodný šachový open turnaj Hrnčiarske Zalužany – 20.6.2015 – pozvánka

Šachový turnaj Hrnčiarske Zalužany 2015

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, konaného dňa 24.4.2015 – zverejnenie

Zápisnica 2-2015(3-2014-2018), 24.4.2015

čítaj viac

Vatra oslobodenia 2015 – pozvánka

Obec Hrnčiarske Zalužany organizuje dňa 8.5.2015, o 21:00 hod. podujatie: VATRA OSLOBODENIA 2015, na ktoré Vás srdečne pozývame.

čítaj viac

Zverejnenie schválených dokumentov

Na zasadnutí  Obecného zastupiteľstva, konanom dňa 24.4.2015 boli schválené nasledovné dokumenty: VZN č. 01/2015, Smernica č.02/2015; Záverečný účet obce za rok 2014.  Uvedené dokumenty zverejňujeme v prílohe.VZN 01-2015 o držaní a vedení psov – schválené;        Smernica 02-2015 Verejné obstarávanie – schválená;         Záverečný účet obce za rok 2014 – […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci