Zmluvy 2019

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
2019/04-03; ZoD 1/2019 Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO ZMLUVA O DIELO Viac
2019/04-02; DOZ 1/2019 DUFFI, s.r.o. Krúžno Dodávateľsko-odberateľská zmluva Viac
2019/04-01; ZoPFD 5/2019 Hrnčiarka Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 v roku 2019 Viac
2019/03-05; ZoPFD č.3/2019 Miestny spolok Slovenského červeného kríža Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 v roku 2019 Viac
2019/03-04; ZoPFD 2/2019 Šachový klub Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 Viac
2019/03-03; ZoPFD 7/2019 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 v roku 2019 Viac
2019/03-02; ZoPFD 6/2019 Únia žien Slovenska ZO Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 v roku 2019 Viac
2019/03-01; ZoPFD 4/2019 Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO H.Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 v roku 2019 Viac
2019/02-04; Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní údajov č.192/2018/04 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní údajov č.192/2018/04 Viac
2019/02-03, DOD.č.1 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu č. SC2018/151 MET Slovakia, a.s. Bratislava DOD.č.1 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu č. SC2018/151 Viac
2019/02-02; Dodatok č.8 k zmluve č.9/2011 Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie DUKLA H.Zalužany Zmluva o nájme nebytových priestorov Viac
2019/02-01; Dodatok č.8 k zmluve 8/2011 Združená lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Viac
2019/01-03; Dodatok č.8 MUDr. Marcela Nývltová Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Viac
2019/01-02; Dod.č.9 k zml.č.5/2011 TEN PRAKTIK s.r.o., R.Sobota Dodatok č.9 k Zmluve č.5/2011o nájme nebytových priestorov Viac
2019/01-01; ZoPFD 1/2019 TJ SLOVAN Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci