Oznamy

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA – odpadová – zverejnenie

HZalužany_standardy2019

čítaj viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: O Z N Á M E N I E o začatí konania o umiestnení stavby a o nariadení ústneho pojednávania – Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany

OPr. Vyhláška – Obec Hrnč.Zalužany – Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany

čítaj viac

Pozvánka na valné zhromaždenie – Združená lesná spoločnosť – Pozemkové spoločenstvo Hrnčiarske Zalužany, 4 apríla 2020 o 11.00 hod v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch.

Združená lesná spoločnosť 2019 pozvánka    

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch konaného dňa 12.12.2019 – zverejnenie

Zapisnica_6_2019_(7_2018_2022)_12_12_2019

čítaj viac

Smútočný oznam – pán PAVEL KAČÁNI

smútočný oznam – pán Pavel Kačáni Vážení občania,                           s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 6.2.2020, vo veku 80 rokov, nás navždy opustil                                         […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci