Zmluvy 2016

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
2016/07-02; ZoOSOVVK č.46/2016 Ing. Juraj Haško ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/07-01; ZoOSOVVK č. 52/2016 Ladislav Libiak ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/06-13; ZoOSOVVK č. 21/2016 Ján Račkák ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
Dodatok č.1 ku KZ 4/2016 SVB, Ján Vargic Kúpno-predajná zmluva Viac
Dodatok č.2 k zmluve č. 25/006/14 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Municipálny úver - Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č. 25/006/14 Dodatok č. 2 Viac
Dodatok č. 1 k zmluve č. 736/2015-2050-1200 Ministerstvo hospodárstva SR Zmluva o poskytnutí NFP Viac
2016/06-12; ZoOSOVVK č.15/2016 Ing. Dušan Chovanec ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/06-11; ZoOSOVVK č.30/2016 SU-4 Jozef Machava ml. ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/06-10; ZoOSOVVK č.51/2016 Ivan Pilčík ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/06-09; ZoOSOVVK č. 50/2016 Pavel Obročník ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/06-08; ZoOSOVVK č. 47/2016 Ing. Ján Ňuňuk ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/06-07; ZoOSOVVK č.45/2016 Július Turoň ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/06-06; ZoOSOVVK č.44/2016 Jana Škorňová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/06-05; ZoOSOVVK č.43/2016 Peter Talán ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/06-04; ZoOSOVVK č.16/2016 Ing. Dušan Kolenkáš ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/06-03; ZoOSOVVK č. 12/2016 Ing. Peter Čupka ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/06-02; ZoOSOVVK č.8/2016 Ján Husár ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/06-01; ZoPVP1/2016 ORFEUS s.r.o. Rimavská Sobota Zmluva o prenájme verejného priestranstva Viac
2016/05-16; ZoOSOVVK č.48/2016 Edita Vargicová ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
2016/05-15; 63/2016 NOWAS s.r.o. Bratislava Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci