Zmluvy

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
19/2013 Filoména Kováčová r. Talánová Kúpna zmluva Viac
18/2013 Miestna organizácia Protifašistických bojovníkov Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie - r. 2013 Viac
16/2013 Július Slanina S-OPTIK SPONZORSKÁ ZMLUVA Viac
17/2013 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva Viac
20/2013 Zdenka Bariová Zmluva o pôžičke Viac
14/2013 Miestna organizácia Slovenského červeného kríža, Hrnčiarske Zalyužan Zmluva o poskytnutí dotácie - r. 2013 Viac
13/2013 Súbor Hrnčiarka Hrnčiarske Zalužany Zmluva 2/2013 o poskytnutí dotácie - r. 2013 Viac
Viac
156/2006/04 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Banská Bystrica Doplnok č.2 k Zmluve č.156/2006/04 o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku obce Hrnčiarske Zalužany Viac
11/2013 Banskobystrický samosprávny kraj, Ing. V. Maňko - predseda BBSK, Banská Bystrica Zmluva č.200/2013/UDP o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2013 Viac
10/2013 Miestna organizácia Protifašistických bojovníkov Hrnčiarske Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie - r.2013 Viac
12/2013 Folklórny súbor Jánošík a Ľudová hudba Ďatelinka + Diskotékár Zmluva o účinkovaní Viac
094/2011-IZ-5.0/V Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava DOHODA k zmluvnému vzťahu založenému Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. : 094/2011-IZ-5.0/V Viac
8/2013 Václavíková Drahomíra, Hrnčiarske Zalužany č. 152 Zmluva o pôžičke Viac
7/2013 Iveta Kesiarová, Hrnčiarske Zalužany č. 182 Kúpna zmluva Viac
7/2011 dodatok č.2 Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica Dodatok č.2 k Zmluve č.7/2011 Viac
9/2013 IMAR, s.r.o, Rimavská Sobota Zmluva o dielo Viac
25/2012 Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Zmluva o poskytnutí dotácie - r.2012 Viac
5/2013 Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO H.Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie r.2013 Viac
5/2013 Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO H.Zalužany Zmluva o poskytnutí dotácie r.2013 Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci