Oznamy

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 15.11.2013, o 16.45 hod.

 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 ods.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 15.11.2013, o 16.45 hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa. 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov […]

čítaj viac

Rádio REGINA BB – rozhovor so starostom obce

Rádio REGINA Banská Bystrica, dňa 5.11.2013 , v rámci relácie “Rádio REGINA si Vás všíma”, odvysielalo rozhovor o našej obci so starostom Ing. Branislavom Nociarom. Uvedený rozhovor nájdete v prílohe. Rozhovor rádio Regina 5.11.2013,  alebo na adrese:   http://bb.regina.rtvs.sk/clanok/rubriky/regina-si-vas-vsima/obec-hrnciarske-zaluzany

čítaj viac

Zber elektroodpadu

Vážení občania, obec organizuje  dňa  6.11.2013  (streda)  zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, počítače, fény televízory, vysávače……) . V prípade, že potrebujete  zlikvidovať takýto odpad, žiadame Vás, aby ste ho v uvedený deň  vyložili pred bránu Vášho rodinného domu do 8.00 hod.  Pracovníci obce zabezpečia jeho odvoz na zberné miesto.

čítaj viac

Návrh VZN 02/2013 – o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Hrnčiarske Zalužany je zverejnený v časti úradné oznamy.

čítaj viac

Do Vašej pozornosti: výzdoba kostola – poďakovanie za úrodu – fotografie sú v časti fotogaléria

Naši veriaci spoluobčania krásne vyzdobili kostol  –  ako poďakovanie za úrodu (viď fotogalériu) .  My  ďakujeme im za ich čas, invenciu a ochotu urobiť niečo pre nás všetkých. Poďakovanie patrí :  p.Margite Markotánovej (Huntove), manželom Kataríne a Pavlovi Slaninovcom, p.Ružene Barcajovej , p. Anne Markotánovej,p. Angele Bakšovej a  p. Vlaste Sýkorovej. 

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci