Oznamy

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Vymenovanie zapisovateľky

čítaj viac

Oznámenie o počte obyvateľov obce

  Obec Hrnčiarske Zalužany v zmysle § 16 ods. 9 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy oznamuje, že obec Hrnčiarske Zalužany má  859 obyvateľov.

čítaj viac

Zverejnenie schváleného VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č.01/2014: Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku v katastri obce HRNČIARSKE ZALUŽANY

VZN č.01.2014 – prevádzkový poriadok pohrebiska – schválené

čítaj viac

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby RSNET

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby RSNET

čítaj viac

Hrnčiarske slávnosti – Deň obce Hrnčiarske Zalužany 2014

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na 8. ročník Hrnčiarskych slávností, ktoré sa uskutočnia dňa 15.8.2014 so začiatkom o 17.00 hod. (bližšie informácie v prílohe). Hrnčiarske slávnosti 2014

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci